Ochrana osobních údajů

Zaškrtnutím příslušného políčka souhlasu a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů za účelem registrace v projektu „Olomouc si pomáhá“ a s následným zveřejněním těchto údajů na těchto stránkách. Berete na vědomí, že vyplněním a odesláním tohoto formuláře automaticky nevzniká nárok na zveřejnění těchto údajů v rámci projektu.

Jestliže formulář obsahuje osobní údaje, jejich zpracování se řídí Nařízením Evropské parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2017 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu v těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.


Informace:


Správce osobních údajů:

Statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČO: 00299308
tel. : +420 585 513 111, e-mail: podatelna@olomouc.eu, ID datové schránky: kazbzri


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Adam Štěpánek (Statutární město Olomouc)
tel.: +420 588 488 268, e-mail: podatelna@olomouc.eu


Zpracovatel osobních údajů:

ESMEDIA Interactive s.r.o., se sídlem Legionářská 3, 779 00 Olomouc
www.esmedia.cz


Účel zpracování:

Registrace v rámci kampaně „Olomouc si pomáhá“ k podpoře olomouckých živnostníků, podnikatelů a organizací zasažených koronavirovou krizí a následné zveřejnění poskytnutých informací na webu www.olomoucsipomaha.cz.


Právní základ zpracování:

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR


Předávání:

Osobní údaje jsou zpřístupněny na základě smlouvy zpracovateli ESMEDIA Interactive s.r.o. širokému okruhu uživatelů webu www.olomoucsipomaha.cz a jiných propagačních materiálů.


Doba zpracování:

14. 4. - 31. 12. 2020


Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail


Máte právo:

  • svůj souhlas kdykoliv odvolat,
  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i Vašeho syna/dcery,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů (vyjma obrazových záznamů již zveřejněných tiskem), popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči Statutárnímu městu Olomouc uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme za podporu